heart
recent
Naposledy prezerané:
Žiadne domy

Dotácie na obnoviteľné zdroje energie

Získajte dotácie v rámci projektu Zelená domácnostiam

3.5.2018

Dotácie môžu byť poskytnuté na zariadenia na výrobu tepla: na slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotle na biomasu a na výrobu elektriny: na fotovoltické panely. Nedá sa však vybrať a nainštalovať hocijaké zariadenie. Poukážka je vystavená na konkrétny model, ktorý musí byť uvedený v takzvanom zozname oprávnených zariadení, ktorý nájdete na stránke zelenadomacnostiam.sk. Tento zoznam obsahuje pri každom zariadení výrobný typ, výrobcu, výkon a ďalšie špecifikácie a je priebežne dopĺňaný novými zariadeniami. Keby ste si dali nainštalovať iné zariadenie ako je uvedené na poukážke, poukážku vám nepreplatia. Ak si medzitým rozmyslíte výber zariadenia a chceli by ste si dať nainštalovať iný typ, treba si požiadať o novú poukážku. Tiež ak si necháte nainštalovať viac zariadení ako je uvedených v poukážke, napríklad viac fotovoltických alebo solárnych panelov, výška pôvodnej poukážky nebude dodatočne prehodnocovaná aj keď ide o identické výrobky. Poukážku nepreplácajú ani spätne, teda ak ste dali zariadenie namontovať skôr ako vám vydali poukážku.

Poukážka sa uplatňuje u oprávneného zhotoviteľa, domácnosť s ním podpisuje zmluvu o inštalácií zariadenia a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý nájdete na poukážke. Teda máte 30 dní na výber zhotoviteľa, ktorý vám zariadenie musí dodať a následne namontovať. Zariadenie nemôžete kúpiť hocikde, len u zhotoviteľa, s ktorým ste podpísali zmluvu. Zoznam oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je tiež uvedený na stránke zelenadomacnostiam.sk a je priebežne dopĺňaný. Spýtajte i to, či má zhotoviteľ v čase platnosti poukazu vôbec kapacity na nainštalovanie zariadenia.

Zelena Domacnostiam B

Aj pre novostavby

Podpora sa dá žiadať aj vtedy, ak ešte nemáte dostavaný rodinný dom. Treba však preukázať stavebné povolenie a list vlastníctva, v ktorom je rodinný dom zapísaný ako rozostavaná stavba. Tiež pri novostavbe ak by ste chceli využiť dotáciu na kotol na biomasu, v projektovej dokumentácii, ktorá sa predkladala na stavebné povolenie musel byť pôvodne navrhnutý kotol na fosílne palivo. Treba si dávať pozor, že v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov o poukážku sa musia uchádzať obidvaja spoločne. Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby a ani byť prenajatý.

Aká je výška dotácie?

Maximálna finančná podpora je do výšky 50 % oprávnených výdavkov, je vypočítaná z inštalovaného výkonu zariadenia a sadzby určenej pre konkrétny druh zariadenia. Podpora pre slnečné kolektory je 500 eur/kW, maximálne 1 750 eur, pre tepelné čerpadlá 370 eur/kW, maximálne 3 700 eur, pre kotle na biomasu 100 eur/kW, maximálne 1 500 eur, pre fotovoltické panely 1 200 eur a 900 eur/kW, maximálne 2 550 eur a bonus za akumuláciu elektriny 180 eur/kWh najviac však 5 kWh na inštaláciu.

Kedy sa dá požiadať o podporu?

Reprc Banner Large

Domácnosti, ktoré nestihli prvé a druhé kolo projektu Zelenej domácnostiam, môžu sa zapojiť do ďalšieho kola. O nové poukážky budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov. Platnosť poukážok v porovnaní s predchádzajúcimi kolami sa skráti na tri mesiace. V prvom kole to bolo šesť mesiacov, v druhom štyri mesiace. Rozdiel bude i v tom, že tretie kolo bude rozdelené podľa regiónov. Žiadosti o vydanie poukážky sa prijímajú cez stránku zelenadomacnostiam.sk, následne Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pošle žiadateľom zmluvu o poskytnutí príspevku.

Zvažujete aké zariadenie je pre vás vhodné?

Využite bezplatné energetické poradenstvo prostredníctvom troch poradenských centier SIEA, kam môžete adresovať svoje otázky aj telefonicky či prostredníctvom e-mailu. Viac informácií nájdete na stránkach www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo a zelenadomacnostiam.sk/sk/

Naspäť