heart
recent
Naposledy prezerané:
Žiadne domy

Čo presne obsahujú projekty domov?

Obsah katalógových projektov domov

23.9.2019

Katalógové projekty domov zahŕňajú nasledovné položky:

 • štúdia na katalógový projekt domu
 • projekt architektúry (technická správa, pôdorysy podlaží a strechy, rezy, pohľady)
 • projekt statiky (technická správa, statický posudok)
 • projekt zdravotechniky (technická správa, pôdorysy jednotlivých podlaží)
 • projekt ústredného vykurovania (technická správa, tepelnotechnické posúdenie, pôdorysy jednotlivých podlaží, schéma zapojenia kotla)
 • projekt elektroinštalácie (technická správa, výkresy vnútornej elektroinštalácie, rozvádzača, bleskozvodu a uzemnenia)
 • tepelná ochrana budov - projektové hodnotenie

Katalógový projekt domu nezahŕňa osadenie domu na pozemok, projekty prípojok a požiarnu ochranu.

Projekt domu osadenie

Voliteľné položky ku katalógovému projektu domu

Ku katalógovému projektu sa dajú objednať nasledovné položky:

 • projekt osadenia domu
 • projekt elektrickej prípojky
 • projekt plynovej prípojky
 • projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky
 • projekt vsakovacej šachty a napojenia dažďovej kanalizácie na vsakovaciu šachtu
 • plynofikácia
 • proejkt vzduchotechniky - rekuperácia
 • projekt požiarnej ochrany
Naspäť