call center
Ďakujeme že sta nás kontaktovali, čoskoro sa Vám ozveme.
+ Objednávam
+421 948 141 840 tel.office@familyhouse.sk e-mail

Služby

Poradenstvo

Výber vhodného rodinného domu je veľmi dôležitý. Musí sa zohľadniť tvar pozemku, štýl rodinného domu, harmónia s okolitými stavbami, najvhodnejšie miesto na pozemku, kde osadiť dom, počet miestností, počet podlaží, zastavaná plocha, úžitková plocha, počet kúpeľní, vhodná veľkosť obývačky, atď. Preto je tak dôležité všetko premyslieť do posledného detailu. Radi Vám poradíme a uľahčíme tým výber vhodného domu.

Cenník

Katalógové projekty: Pri každom katalógovom projekte pre stavebné povolenie nájdete základnú cenu vrátane DPH. Katalógový projekt je štandardne dodávaný v piatich kópiách, ktoré postačia na vybavenie stavebného povolenia.

Dve kópie slúžia pre stavebný úrad a z tretej kópie sa pošlú jednotlivé profesie k príslušným úradom a orgánom na schválenie. Tieto kópie Vám budú vrátené.

FAMILY HOUSE projekty bez zmien - JEDNOPODLAŽNÝ:799,- €
FAMILY HOUSE projekty bez zmien - DVOJPODLAŽNÝ:999,- €
FAMILY HOUSE projekty so zmenami - naviac:od +100,- € do +500,- €

Katalógový projekt zahŕňa:

  • Štúdia na katalógový projekt
  • Projekt architektúry (technická správa, pôdorysy jednotlivých podlaží a strechy, rezy, pohlady)
  • Projekt statiky (technická správa, statický posudok)
  • Projekt zdravotechniky (technická správa, pôdorysy jednotlivých podlaží)
  • Projekt ústredného vykurovania (technická správa, tepelnotechnické posúdenie, pôdorysy jednotlivých podlaží, schéma zapojenia kotla)
  • Projekt elektroinštalácie (technická správa, výkresy vnútornej elektroinštalácie, rozvádzaca, bleskozvodu a uzemnenia)
  • Tepelná ochrana budov - projektové hodnotenie
  • Katalógový Projekt nezahŕňa osadenie domu na pozemok, projekty prípojok a požiarnu ochranu.

Individuálne projekty:

Dáme Vám výhodnú cenovú ponuku po konzultácii vašich predstáv.

Štúdia na individuálny projekt:200,- €
INDIVIDUÁLNÝ PROJEKT - vo výmere do 150 m2:1.699,- €
INDIVIDUÁLNÝ PROJEKT - vo výmere do 200 m2:1.999,- €

Osadenie/pripojenia:

 

Projekt osadenia domu (sprievodná a súhrnná správa, koordinaèná situácia):150,- €
Projekt elektrickej prípojky:80,- €
Projekt plynovej prípojky:80,- € Projekt vodovodnej a kanalizacnej prípojky (alternatíva projekt studne a projekt žumpy):80,- € Projekt vsakovacej šachty a napojenia daždovej kanalizácie na vsakovaciu šachtu:60,- €

Projekty na požiadanie:

 

Plynofikácia40,- €
Projekt vzduchotechniky - rekuperácia:100,- €
Projekt požiarnej ochrany:80,- €

Ostatné služby

 
  • Inžinierska činnosť (vrátane správnych poplatkov): 650 eur s DPH
  • Kópia projektovej dokumentácie navyše: 20 eur s DPH